Integritetspolicy

Introduktion

När du besöker vår hemsida samlas information om dig in som används för att anpassa och förbättra vårt innehåll och öka värdet på det som visas på sidan. Om du inte önskar att data samlas in, radera då dina ”cookies” (se instruktioner). Nedan har vi förklarat vilken sorts information som samlas in, avsikten och vilken tredje part som har tillgång till dem.

Cookies

Hemsidan använder “cookies”, vilket är en textfil som lagras på din dator, läsplatta eller mobiltelefon. Detta görs med avsikten att känna igen den, komma ihåg inställningar, göra statistik och ge relevant reklam. Cookies kan inte innehålla datavirus. Det är möjligt att ta bort eller blockera cookies. Se instruktioner: https://www.wikihow.com/Disable-Cookies Om du tar bort eller blockerar cookies kan reklaminslag bli mindre relevanta för dig och visas oftare. Dessutom riskerar du att hemsidan inte fungerar som den borde och att det finns innehåll som du inte kommer åt.

Personlig information

Personlig information är varje slag av information som kan tillskrivas dig. När du använder vår hemsida samlar vi och bearbetar en mängd sådan information. Detta innefattar sådant som om du registrerar dig för vårt nyhetsbrev, deltar i tävlingar eller undersökningar, registrerar dig som användare eller prenumerant eller på annat sätt använder tjänster eller gör köp via hemsidan. 

Vi brukar samla in och bearbeta följande typer av information: Ett unikt ID och teknisk data om din dator, läsplatta eller mobiltelefon, ditt IP-nummer, geografisk plats och vilka sidor du klickar på (intressen), så pass att du uttryckligt godkänner detta genom att ange informationen, som innefattar namn, telefonnummer, e-mejl, adress och betalningsinformation. 

Detta kommer vanligtvis att kopplas till skapandet av inloggning eller köp.

Säkerhet

Vi har tagit tekniska och operativa mått och steg för att säkerställa att din information inte av misstag eller olagligt raderas, publiceras, försvinner, skadas eller kommer i händerna på någon, missbrukas eller på annat sätt behandlas i strid mot lagen..

Informationsanvändning

Informationen används för att identifiera dig som användare och visa dig det innehåll som förefaller mest relevant för dig, registrera dina köp och betalningar och att förse dig med de tjänster du efterfrågat såsom att skicka dig e-mejl. Dessutom använder vi informationen för att optimera våra tjänster och vårt innehåll.

Lagringsperiod

Information sparas så länge lagen tillåter och raderas när den inte längre är nödvändig. Längden beror på informationens natur och orsaken till lagringen. Det är därför inte möjligt att specificera en allmän tidsram efter vilken informationen raderas.

Offentliggörande av information

Information rörande din användning av hemsidan, vilket innehåll du tar emot, geografisk plats, kön och åldersgrupp etc kan redovisas för tredje part så länge denna information är känd. Du kan se vilka dessa tredje parter är som används i “Cookies”-sektionen ovan. Information används för att rikta reklam. Förutom detta använder vi ett antal tredje parter för att lagra och bearbeta information. Detta rör bara information för vår räkning och får inte användas för deras egna ändamål. Offentliggörande av personlig information såsom namn och e-mejl, etc kommer bara att ske om du godkänner det. Vi använder bara datorer i EU eller i andra länder som kan tillhandahålla din information med adekvat skydd.

Kommentarer och klagomål

Du har rätt att få veta vilken personlig information vi lagrar om dig. Du kan också göra invändningar om användandet av denna information när som helst. Du kan också återta ditt godkännande att bearbeta information rörande dig. Om informationen som bearbetats om dig är oriktig har du rätt att få denna rättad eller raderad. Vänligen kontakta: lei@swedlei.se

Utgivare

Denna hemsida ägs och utges av: 

LEI, INC

E-mejl: lei@swedlei.se

Table of Contents