Ansökan

1 min

Bekräftelse

~ 1h

LEI Leverans

Bästa LEI-service i Sverige

Automatisk ansökan
Read More
Ansök om en LEI på 1 minut. Förtagsinformation insamlad och bekräftad från bolagsregistret.
Snabbaste leveransen av LEI!
Read More
Genomsnittlig tid för processen LEI är 1 timme!
Rimliga priser
Read More
Fleråriga alternativ finns till en låg kostnad.
Jätteenkel ansökan!
Read More
Hitta ditt företag - bekräfta informationen - betala - och du är klar!


Ansök om, förnya eller överför din LEI-kod nu!

Step 1 of 4
Ansök med ditt företagsnamn, genomsnittlig tid för leverans av LEI – 1 timme!

Välj det som passar dig bäst

ÅR

649kr / år

 • LEI samma dag
 • Inklusive avgift till GLEIF
 • Automatisk ansökan

Totalt: 649kr 

ÅR

549kr / år

 • LEI samma dag
 • Inklusive avgift till GLEIF
 • Automatisk ansökan

Totalt: 1647kr 

ÅR

490kr / år

 • LEI samma dag
 • Inklusive avgift till GLEIF
 • Automatisk ansökan
 • Bästa pris

Totalt: 2450kr 

                  Vad är en LEI?

 • En LEI (Legal Entity Identifier) är en identifikationskod som består av 20 tecken och som står för en specifik juridisk person som är involverad i finansiella transaktioner. LEI är en unik identifikationskod baserad på den globala ISO 17442-standarden. Varje LEI innehåller väl strukturerad referensinformation som kategoriseras i två delar – nivå 1 – vem är vem och nivå 2 – vem äger vem.
 • LEI knyter samman finansiella marknader, företag och tillsynsorgan. LEIer används världen över bland skilda jurisdiktioner/rättssystem. USA och EU var först med att anpassa LEI till sin finansiella redovisning. System har utformats för offentlig-privata partnerskap för att förbättra öppenhet i finansiella datasystem och för att koppla samman information rörande finansiella transaktioner till ett lätt tillgängligt globalt system.
 • En LEI kan endast utfärdas av en LOU (Local Operating Unit). En LOU är en organisation som ackrediterats av GLEIF att utfärda LEIer i enlighet med det protokoll som inrättats av GLEIF.
 • GLEIF (The Global Legal Entity Identifier Foundation) har som uppgift att stödja implementeringen och användningen av LEI.

              Vad kostar en LEI?

Man frågar oss ofta: Varför måste vi betala för en LEI och hur kan man rättfärdiga priset för en sådan enkel sak? Priset utgörs av detta:

 • Avgift till GLEIF – Global Legal Entity Identifier Foundation debiterar 115 kr årligen för varje aktiv LEI.
 • Kostnad för LOU (LEI-utfärdare) för att bli ackrediterad av GLEIF. Detta innebär avsevärda kostnader i juridiskt hänseende och för utveckling av IT.
 • Avgifter för referensuppgifter – Den insamlade datan för bekräftelse av juridisk person är inte gratis. Kostnaden varierar bland myndigheter men i genomsnitt belöper den sig till ca 57 kr per LEI och år.
 • Arbetskostnader – Eftersom referensuppgifterna rörande juridisk person inte alltid kan läsas av datorn måste vi använda människor för att bearbeta informationen.

 • Service-kostnader för kunden – vi, människorna, vill ha hjälp från våra medmänniskor. Därför måste vi anställa kunnigt folk att hjälpa till med att besvara våra kunders frågor.
 • Kostnader för att upprätthålla arbetslaget, kontoret, servrar, IT-utveckling.
 • En liten avgift för det arbete vi utför.
 
Vi hoppas att vi kan tjäna dig väl. Tack!
Klicka här för att se vår prislista.
 

Leis numeriska struktur – förklaring

LEISs (Legal Entity Identifier) nummer är en standardiserad ISO 17442-standard. En LEI  består av en 20-tecken lång alfanumerisk sträng

1 2 3 4

LOU ID

5 6

0.0.

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

UNIKA TECKEN FÖR DITT FÖRETAGY

19 20

KONTROLLTECKEN

Här är några frågor vi ofta får.

Har du en egen fråga? Hör av dig.

LEI är en ISO-standardiserad kod som ger transparens på världsmarknaden. Varje LEI innehåller välstrukturerad referensinformation som kategoriseras i två 2 delar – Nivå 1 – vem är vem och Nivå 2 – vem äger vem.

Ett LEI-nummer möjliggör identifikationen av juridiska personer som deltar på världsmarknaden för diverse tillsynsändamål.

En LEI behövs av varje juridisk person vars aktiviteter innefattar finansiella transaktioner.

LEI-koden utfärdas av en LOU (Local Operating Unit). Ackrediterade LOUer erbjuder registrering, förnyelse och andra tjänster för juridiska personer som önskar erhålla en LEI.

Varför måste vi betala för en LEI och hur kan man rättfärdiga priset för en sådan enkel sak? Priset utgörs av detta:

 • Avgift till GLEIF – Global Legal Entity Identifier Foundation debiterar 115 kr årligen för varje aktiv LEI.
 • Kostnad för LOU (LEI-utfärdare) för att bli ackrediterad av GLEIF. Detta innebär avsevärda kostnader i juridiskt hänseende och för utveckling av IT.
 • Avgifter för referensuppgifter – Den insamlade datan för bekräftelse av juridisk person är inte gratis. Kostnaden varierar bland myndigheter men i genomsnitt belöper den sig till ca 57 kr per LEI och år.
 • Arbetskostnader – Eftersom referensuppgifterna rörande juridisk person inte alltid kan läsas av datorn måste vi använda människor för att bearbeta informationen.
 • Service-kostnader för kunden – vi, människorna, vill ha vill ha hjälp från våra medmänniskor. Därför måste vi anställa kunnigt folk att hjälpa till med att besvara våra kunders frågor.
 • Kostnader för att upprätthålla arbetslaget, kontoret, servrar, IT-utveckling.
 • En liten avgift för det arbete vi utför.

Du kan se våra priser i avsnittet för priser.

Vi tar emot kreditkort/betalkort (VISA, MASTERCARD, AMEX, MAESTRO).

Det tar vanligen mellan 1 och 24 timmar från då betalning erlagts till ansökan slutförts.

För att upprätthålla hög kvalitet, relevant och trovärdig data måste en LEI förnyas varje år.

LEI-relaterad företagsinformation är tillgänglig för alla via GLEIFs hemsida.

Överföring av en LEI innebär själva flytten av LEI-koden från en leverantör av tjänsten till en annan. En LEI kan överföras utan att bli förnyad.

Förnyelsen av LEI är den årliga uppdateringen av registreringsinformationen rörande en juridisk person i GLEIFs databas. Denna information måste uppdateras åtminstone en gång om året.

Om en förnyelse av LEI görs med hjälp av en leverantör som inte är nuvarande förvaltare av LEI-koden måste LEI också flyttas så den är under deras förvaltning.

Det är således möjligt att enbart överföra eller förnya en LEI-kod, eller att göra båda i samma ansökan.

En förfallen LEI eller att inte ha en kan förhindra dig från att framgångsrikt fullborda en transaktion med värdepapper eller rapportering därom.