Priser

Välj det som passar dig bäst

Ingen prisskillnad mellan ny LEI och förnyelse av LEI

ÅR

649kr / år

 • LEI samma dag
 • Inklusive avgift till GLEIF
 • Automatisk ansökan

Totalt: 649kr 

ÅR

549kr / år

 • LEI samma dag
 • Inklusive avgift till GLEIF
 • Automatisk ansökan

Totalt: 1647kr 

ÅR

490kr / år

 • LEI samma dag
 • Inklusive avgift till GLEIF
 • Automatisk ansökan

Totalt: 2450kr 

 

Vad kostar en LEI?

Man frågar oss ofta: Varför måste vi betala för en LEI och hur kan man rättfärdiga priset för en sådan enkel sak? Priset utgörs av detta:

 • Avgift till GLEIF – Global Legal Entity Identifier Foundation debiterar 115 kr årligen för varje aktiv LEI.
 • Kostnad för LOU (LEI-utfärdare) för att bli ackrediterad av GLEIF. Detta innebär avsevärda kostnader i juridiskt hänseende och för utveckling av IT.
 • Avgifter för referensuppgifter – Den insamlade datan för bekräftelse av juridisk person är inte gratis. Kostnaden varierar bland myndigheter men i genomsnitt belöper den sig till ca 57 kr per LEI och år.
 • Arbetskostnader – Eftersom referensuppgifterna rörande juridisk person inte alltid kan läsas av datorn måste vi använda människor för att bearbeta informationen.
 • Service-kostnader för kunden – vi, människorna, vill ha vill ha hjälp från våra medmänniskor. Därför måste vi anställa kunnigt folk att hjälpa till med att besvara våra kunders frågor.
 • Kostnader för att upprätthålla arbetslaget, kontoret, servrar, IT-utveckling.
 • En liten avgift för det arbete vi utför.

 

Vi hoppas att vi kan tjäna dig väl. Tack!

Klicka här för att se vår prislista.